Wednesday, September 30, 2015

Комбинация Дня - Kulaots, K. - Sammalvuo, T.

Tuesday, September 29, 2015

Комбинация Дня - Dauletova, G. - Kurbonboeva, Sarvinoz

Monday, September 28, 2015

Комбинация Дня - Abdumalik, Z. - Abdusattorova, Bakhora

Sunday, September 27, 2015

Комбинация Дня - Savchenko, B. - Kholopov, A.

Saturday, September 26, 2015

Комбинация Дня - Lomasov, Semen - Bukavshin, I.

Friday, September 25, 2015

Комбинация Дня - Tan Zhongyi - Ding Yixin

Thursday, September 24, 2015

Комбинация Дня - Ni Hua - Gao Rui

Wednesday, September 23, 2015

Комбинация Дня - Rusev, K. - Nikolov, J.

Tuesday, September 22, 2015

Комбинация Дня - Zubarev, Al1 - Bargan, Se

Monday, September 21, 2015

Комбинация Дня - Demchenko, A. - Cosma, E.

Sunday, September 20, 2015

Комбинация Дня - Popovic, Du - Stojanovic, Da

Saturday, September 19, 2015

Комбинация Дня - Markoja, B. - Jelen, Darko

Friday, September 18, 2015

Комбинация Дня - Jovanovic, Zo CRO - Pestek, E.

Thursday, September 17, 2015

Комбинация Дня - Nikitenko, M. - Timofeev, Arty

Wednesday, September 16, 2015

Комбинация Дня - Gordievsky, D. - Puzko, Danila

Tuesday, September 15, 2015

Комбинация Дня - Balashov, Y. - Pushkin, E.

Monday, September 14, 2015

Комбинация Дня - Balashov, Y. - Pushkin, E.

Sunday, September 13, 2015

Комбинация Дня - Danin, A. - Ponfilenok, V.

Saturday, September 12, 2015

Комбинация Дня - Chen, Pengyu - Lane, G.

Friday, September 11, 2015

Комбинация Дня - Gunina, V. - Javakhishvili, L.

Thursday, September 10, 2015

Комбинация Дня - Khurtsidze, N. - Melashvili, N.

Wednesday, September 9, 2015

Комбинация Дня - Petursson, Mar - Molina, Fa

Tuesday, September 8, 2015

Комбинация Дня - Swayams, M. - Abhilash, R.

Monday, September 7, 2015

Комбинация Дня - Puranik, A. - Semcesen, D.

Sunday, September 6, 2015

Комбинация Дня - Krasenkow, M. - Duda, J.

Saturday, September 5, 2015

Комбинация Дня - Daulyte, D. - Philippe, C.

Friday, September 4, 2015

Комбинация Дня - Bacrot, E. - Riff, JN.

Thursday, September 3, 2015

Комбинация Дня - Sokolov, And1 - Naiditsch, A.